Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Diğerlerinden Daha Çok Isırır ?


Kimi insanlar sivrisinekler tarafından hiç ısırılmazken, kimileri de tüm sivrisineklerin kendilerine saldırdığını düşünebilir. Bu farkın bilimsel bir açıklaması...

Japonlarda Ok Atma Sanatı


Okçu Japon’u görmek için, hiç kuşkusuz anlamın ve ritüelin bizi yakalayacağı başka yüzyıla ait bir seremoniyi hayal etmek gerekir. Yay ile “zamanda yolculuğu” k...

Eski Mısır'da Sanat


Ptolemy I tarafından, İÖ III. yüzyılda Yukarı ve Aşağı Mısır’ın ilk firavun Menes idaresi altında birleşmesinden, Büyük İskender’in İÖ 332’deki fethine kadar ot...

Gılgamış Destanı


İnsanlığın dokunaklı bir öyküsü olan Gılgamış Destanı, MÖ 3000’in Sümerinden, Asurlulara, Babillilere ve Anadolu’ya Hititlilere kadar dilden dile dolaşan bir mi...

ORTA ÇAĞ’DA VEBA SALGINI VE ETKİLERİ


İnsanlık tarihi boyunca, salgın hastalıklar her zaman var olmuştur. Bu hastalıklar bazen sadece bir toplulukta veya bir bölgede oluşan salgın (epidemi), bazen d...

Karl Marx Düşünür Kimdir ?


Karl Marx 19. Yüzyılın en saygın insanlarından biriydi. Toplumların nasıl çalıştığı ve nasıl çalışmaları gerektiği konusundaki çalışmaları insanları bilgilendir...

"Sen de mi Brütüs?" sözü nereden gelmektedir?


İhaneti ve nankörlüğü anlatan Roma tarihinin en etkileyici sözlerinden biri olarak kabul edilen ve bir deyim haline gelen "Sen de mi Brütüs?" sözünü R...